Kurz pohybových aktivít

V máji tohto školského roku sme v rámci Kurzu pohybových aktivít, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl, zorganizovali  pre našich  žiakov  turistiku. Žiaci druhých ročníkov a prvého ročníka učebných odborov – úplné odborné vzdelanie – sa v dvoch turnusoch, v termínoch: 17.05. – 19.05.2023 a 22.05. – 24.05.2023, zúčastnili turisticko-ekologických a náučných aktivít v rozsahu 15 vyučovacích hodín, tj. v  rozsahu  troch dní.

Súčasťou programu bola návšteva Strečnianskeho hradu spojená s jeho prehliadkou a náučným výkladom sprievodcu, vyhliadková veža na vrchu Dubeň, ktorá stojí nad mestom Žilina, návšteva Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach spojená s turistikou v okolí Rajeckých Teplíc a celý kurz sme zavŕšili chutnou opekačkou v Lesoparku Žilina.

Vedúca akcie: PaedDr. Milučká Monika