COOP Jednota – Logistické centrum, a.s. Horný Hričov

Dňa  25. mája 2023 sa žiaci II.AP triedy, študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy, zúčastnili odbornej exkurzie v COOP Jednota – Logistické centrum, a.s. v Hornom Hričove.

V úvode exkurzie získali žiaci základné informácie o Logistickom centre, ktoré patrí medzi najnovšie a najväčšie centrum v systéme nášho najväčšieho domáceho obchodného reťazca.

Počas exkurzie nás priestormi logistického centra sprevádzal manažér skladu – p. Marián Matejovič. Zamerali sme sa na činnosti skladových operácií v praxi. Dozvedeli sme sa, že v sklade pracuje 180 ľudí v dvojzmennej prevádzke, v oddelení príjmu a expedície v trojzmennej prevádzke. Sklad musí mať zriadené reklamačné oddelenie. Po základných informáciách sme sa presunuli do jednotlivých druhov skladov, kde sme sa oboznámili s mechanizačnými zariadeniami, ktoré pracovníci logistického centra využívajú pre uskladnenie i vyskladnenie potravinového i priemyselného tovaru. Pre danú činnosť využívajú hlavne nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, ktoré im umožňujú stohovať tovar do regálov.

Skladové priestory boli rozdelené na suchý sklad, sklad ovocia a zeleniny, sklad mliečnych výrobkov  a najnovší typ: sklad mäsových výrobkov.  Prechodom cez určené priestory skladu sme videli uskladnený paletizovaný tovar, uložený podľa druhov suchého tovaru v regáloch a v klietkach, ovocie, zeleninu a mäsové výrobky v prepravkách, manipulačné plochy pre pohyb mechanizačných zariadení, plochy príjmu tovaru na jednej strane skladu, expedície na druhej strane skladu, plochy balenia a prešli sme aj okolo administratívnych priestorov.

Systém vychystávania tovarov je štandardný – pikovanie za pomoci skeneru. Príslušní pracovníci skladu tovar skompletizujú podľa potrieb predajne – t. j. na europalete sú uložené rôzne druhy tovaru. Žiaci mali taktiež možnosť vidieť činnosť otočnej plošiny, ktorá uľahčuje pracovníkom balenie tovaru uloženého na ekopaletách. Keď sa tovar dobalí, nalepí sa naň páska s určitou farbou napr. červená, zelená, ktoré predstavujú čas expedovania tovaru.

Takto prichystané europalety sa naložia do príslušného cestného dopravného prostriedku a následne sa tovar prepraví do konkrétnej maloobchodnej predajne. Vodič následne vyzdvihne obaly a prepravky, prepraví ich späť do logistického centra, aby sa uskladnili v sklade obalov.  Denne vychystajú pracovníci centra okolo 1000 až 1500 paliet. Dodávatelia tovaru logistického centra sú z územia celého SR.

Exkurzia poskytla žiakom príležitosť overiť a prehĺbiť si svoje vedomosti získané v škole a vidieť ako sa poznatky spájajú s praxou v logistickom centre.

Ing. Monika Beňovská