Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Dňa  28.03. 2023 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia. 

Žiaci pod vedením Ing. M. Švekušovej riešili  online test  v týchto oblastiach:

 Mediálna gramotnosť

V časti o mediálnej gramotnosti boli úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.

Manipulácia a interpretácia dát

V tejto  časti  si žiaci otestovali schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.

Argumentácia

V poslednej časti boli hodnotené argumentačné zručnosti účastníkov a účastníčok. Hlavnou úlohou bolo vytvoriť vlastný argument, ale taktiež tam boli úlohy  zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov v dvoch kategóriách. Takto sa nám darilo:

Kategória 1:

58.- 60. miesto  Matúš Ščevko II.AP  s 58,5 bodmi

68. – 71. miesto  Lucia Petreková II.BP  s 57 bodmi

136.-137.  miesto Filip Vavro II.BP s 48 bodmi

163. – 165. miesto Karin Turianová II.AP s 43 bodmi

166.-169. miesto Lívia Rybárová II.AP s 42,51 bodmi

190.-193. miesto Patrik Kvašňovský II.AP s 37,5 bodmi

190.-193. miesto Šimon Kucko II.BP s 37,5 bodmi

190.-193. miesto Jasmína Vrábľová II.BP s 37,5 bodmi

210. miesto Aneta Petráková II.BP s 32,5 bodmi

220. miesto Martin Zdurjenčík II.BP s 25,5 bodmi

Kategória 2:

168. -172. miesto Zuzana Rudinská  III.BP s 45 bodmi

182.- 185. miesto Anna Krčmáriková III.BP s 43 bodmi

Do finálového kola sme nepostúpili. Na to by sme potrebovali 60 bodov.  Nevadí, o rok si zasúťažíme znova.