Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V pondelok 06. marca 2023  sa konala v Gymnáziu, Hlinská 29, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). 

Do okresného kola postúpili 3 práce zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /2 práce/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/.  

Práce sa v okresnom  kole SOČ umiestnili v nasledovnom poradí:

01  Problematika voľného času

2. miesto: Stanislav Komada, Sebastián Butko, Patrik Plačko – II.AU

Názov práce: Záhradná dekorácia

3. miesto: Júlia Majtánová, Viktória Konkoľová – III.BP

Názov práce: Dobrovoľníctvo v praxi  

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1. miesto: Šimon Mazán – IV. AP, Radoslav Madleňák – IV.BP

Názov práce: Escape box ako inovačný prostriedok vzdelávania v doprave

Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme, želáme veľa úspechov a autorom, ktorých práce postupujú do krajskej prehliadky SOČ prajeme veľa šťastia  pri prezentácii a obhajobe svojej práce. Krajské kolo SOČ sa uskutoční  28. marca 2023 v Spojenej škole, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto.