Inovatívne streDnutie stredných odborných škôl ŽSK

Dňa 22.03.2023 sme sa zúčastnili stretnutia zástupcov stredných odborných škôl, ktoré organizovala  Rozvojová agentúra ŽSK, Sekcia pre mládež, v rámci projektu „Dovoľme mladým meniť kraj.“

Cieľom stretnutia bolo predstavenie inovatívnych aktivít zúčastnených škôl prostredníctvom prezentácií žiakov. Každá škola mala 8 minút na prezentáciu školy,  predstavenie jej inovatívnych aktivít, činností, produktov školy, inovatívnych vzdelávacích prístupov, jedinečného vybavenia školy,  zapojenia sa do projektov, špeciálnych podujatí školy, špecifických krúžkov…

Žiaci  zo zúčastnených škôl prezentovali študijné a učebne odbory, ktoré ich školy ponúkajú, hovorili o tom, aké špecifické vybavenia majú na školách, ako trávia voľný čas a aké majú mimoškolské aktivity, na akých projektov sa zúčastnili, ako u nich na škole funguje žiacky parlament a i.

My sme, okrem predstavenia našej školy, prezentovali escape box ako inovatívnu formu vzdelávania na odborných predmetoch. Po prezentácii si viacerí zúčastnení aj bližšie prezreli pripravené escape boxy a uznali, že sa im tento nápad skutočne páči a prijali by jeho využívanie v rámci vyučovania. Rovnako zaujímavé bolo aj predvedenie vyrobeného RC modelu LKT 81 Turbo od študenta SOŠ Polytechnickej z Dolného Kubína či virtuálna realita a stroj na gravírovanie laserom zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka zo Žiliny.

Po krátkej prestávke nasledoval interaktívny blok s odborníkmi z praxe na tému „Ako sa stať atraktívnym absolventom už počas štúdia na strednej škole.“ Hosťami v tomto bloku boli Zuzana Szaráz – valYOU s.r.o. a Andrea Schovancová – GGB Slovakia s.r.o., ktoré hovorili o tom, ako sa pripraviť na trh práce, ako napísať zaujímavé CV, čo vyzdvihnúť, čím sa pochváliť, ako sa nebáť neúspechu a nehanbiť sa, že čerstvý absolvent nemá 20-ročnú prax… Aj takéto informácie od odborníkov s dlhoročnou prácou v oblasti ľudských zdrojov napomáhajú k lepšiemu prehľadu do budúceho profesijného života, aby sme vedeli, čo môžeme očakávať a čo nás môže, naopak, prekvapiť.

Na záver sme mali možnosť absolvovať prehliadku priestorov hosťujúcej SOŠ dopravnej v Martine-Priekope. Najviac nás zaujali priestory dopravnej sály, kde žiaci simulovali zostavenie dopravnej železničnej cesty… Pohľad na prácu v týchto moderných programoch bol skutočne fascinujúci. Pri predvedení týchto simulácií sme mali možnosť vidieť, že práca na železniciach je o detailoch a je veľmi zodpovedná, nakoľko už pri malej chybe môže dôjsť k nehode. Po prehliadke sme mali možnosť aj položiť zopár otázok ohľadom odborov a praxe aj majstrovi odborného výcviku.

Radoslav Madleňák IV.BP

Šimon Mazán IV.AP