Divadelné predstavenie „Reparát z povinného čítania

Dňa 14.03.2023 sa žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline z tried I.AP, I.AN, I.CP, I.AU, I.AM, I.BM, II.AM, II.AP, II.BP, II.CP, III.AM, III.BM a III.AU v sprievode 12 vyučujúcich zúčastnili divadelného predstavenia „Reparát z povinného čítania,“  adrenalínovej komédie, v ktorej skupina hercov len za 85 minút sprostredkuje celý obsah povinného čítania.

Po Shakespearovi prichádza Túlavé divadlo s celkom novou komédiou určenou predovšetkým pre stredné školy a druhý stupeň základných škôl, pretože jeho téma čerpá z obsahu a zoznamu povinnej literatúry. Trojica  hercov príjme výzvu len za necelých 85 minút zahrať celý kompletný obsah povinného čítania slovenských autorov. Samozrejme, že týmto dôjde k nutnosti improvizovať a mnohé témy a diela previesť do iného žánru. A tak sa sa začnú snažiť. Spievajú, hovoria, hrajú, tancujú, rapujú a v žánrových skratkách prinášajú to podstatné z literárných diel. Samozrejme, všetko je sprevádzané humorom a nadhľadom, ktorý diela  apriori nezosmiešňuje, ale naopak, snaží sa o nový pohľad na ne, akoby nezaťažený nutnosťou, ale naopak radosťou a pochopením, že aj klasické dielo bolo niekedy vo svojej dobe populárne – popover, že bolo nové a že jeho autor nebol vždy len mŕtve meno v učebnici, ale človek živý a po živote a aj zábave túžiaci tvor. Humor je tu spôsobom pohľadu ako prekonať povinnosť a urobiť z nej čosi oveľa príjemnejšie.

Cieľom hry nie je suplovať čítanie, ale ukázať, že každá téma sa dá vnímať  z rôznych uhlov pohľadu.  A humor je rozhodne jedným z nich.

Dvaja muži a jedna žena pred vami roztočia bláznivý kolotoč nápadov a asociácií o velikánoch našej literatúry. Zavrite knižnicu a poďte do divadla.

Ing. Monika Beňovská