SOCIAL INNOVATION RELAY – II. časť

Dňa 07. 02. 2023 sa opäť stretla štvorica druhákov (Karolína Gregušová z II.AP, Šimon Kucko, Anna Mária Danihelová a Filip Vavro z II.BP ) na pokračovaní spoločensky zodpovedného podnikania.

Prostredníctvom webináru sa zoznámili s mladíkom Hugom Repáňom a jeho firmou s názvom EcoButt, s. r. o (https://ecobutt.com/recyklacia). Myšlienka jeho spoločensky zodpovedného podnikania vznikla ešte na strednej škole, keď sa prechádzal po meste a uvedomoval si, že sa po zemi váľajú cigaretové ohorky. Nerozumel, prečo tento odpad tolerujeme. Cigaretové filtre predstavujú vážnu hrozbu pre životné prostredie. Denne sa predá viac než 15 miliárd kusov cigariet, z čoho viac než polovica končí napokon na zemi.

Filter v cigarete slúži na absorpciu, kvôli čomu obsahujú ohorky viac ako 6 000 toxických a karcinogénnych látok, ktoré vplyvom dažďov kontaminujú:

pôdu – kde pestujeme naše plodiny,

vodu – ktorú všetci pijeme,

ekosystém – domov zvierat, rastlín a nás.

Výskum ukázal, že jeden cigaretový filter kontaminuje až 5 litrov vody na podmienky nezlučiteľné so životom bežného organizmu.

Riešenie:

Pri využití inovácií sa Hugo Repáň rozhodol vytvoriť z cigaretového odpadu kvalitný produkt využívaný pri výrobe asfaltových zmesí. Z ohorkov vyrába pelety a tie sa pridávajú do asfaltu – celulózový granulát EcoButt je jedinečným ekologickým produktom na svetovom trhu.

Našich študentov príbeh zaujal, zhodli sa na tom, že bol pútavý a originálny.

Čo čaká našu štvoricu teraz? Premyslieť si, či nájdu chuť, odvahu a záujem a prázdne miesto na trhu v rámci spoločensky zodpovedného podnikania – či svoje sny premenia na realitu. Chceme veriť, že nadobudnuté vedomosti uplatnia naši študenti aj v súťaži.