OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 07.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov študijných odborov.

Školské kolo bolo na základe možnosti výberu zorganizované formou testu a to pod vedením Mgr. Evy Adamovej a Bystríka Nemčeka. Hlavným cieľom tejto súťaže bolo vzbudiť záujem u žiakov o oblasť presadzovania a ochrany ľudských práv a demokracie. Ďalšími témami boli aj Európska únia a jej inštitúcie, NR SR, OSN a v neposlednom rade aj na Ústava SR, ktorá tento rok oslávila svoje 30. narodeniny. Žiaci mohli preukázať aj svoj všeobecný prehľad a záujem o aktuálne dianie v SR. Medzi najlepšími riešiteľmi Olympiády ľudských práv boli nasledovní žiaci:

1.Karolína KuricováIII.BP
2.Peter SaganIII.AP
3.Anna KrčmárikováIII.BP

Ocenení žiaci si odniesli okrem iného aj pekné ceny a pozitívne zážitky. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do Olympiády ľudských práv a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii našej školy.

Eva Adamová a Bystrík Nemček