Olympiáda kritického myslenia

Dňa 13. 12. 2022 sa v našej škole konalo druhé online kolo OKM. Zúčastnili sa ho žiaci II.AP, III.AP, II.BP a III.BP.

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre študentov stredných škôl, ktorá reaguje na nedostatok vzdelávania v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti mladých ľudí. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách a v troch súťažných kolách. OKM vzniklo v roku 2021 a o rok neskôr sa do súťaže zaregistrovalo takmer 6 000 študentov z vyše 200 škôl na celom Slovensku.

Ciele OKM sú:

  • Posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám.
  • Rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí.
  • Zvyšovať kvalitu verejnej diskusie.
  • Naučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií.
  • Vytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach.
  • Zlepšiť schopnosť korektne interpretovať dáta, štatistiky a grafy.

Na OKM je povolené používať internet, niektoré úlohy to dokonca vyžadujú. Cieľom OKM totiž nie je mechanické memorovanie, ale rozvíjanie schopnosti vyhľadávať informácie a kriticky s nimi pracovať. Všetky zdroje použité počas súťaže musia byť uvedené pri odpovediach tak, aby bolo možné overiť ich spoľahlivosť a predísť plagiátorstvu. 

Test mal tri časti:

Mediálna gramotnosť

V časti o mediálnej gramotnosti žiaci vypracovávali  úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie.

Manipulácia a interpretácia dát

V časti o manipulácii a interpretácii dát sme si otestovali vizualizácie dát, odhalili sme  chyby v grafoch, čítali sme s porozumením a identifikovali sme logické chyby v texte.

Argumentácia

Posledná časť hodnotí argumentačné zručnosti účastníkov a účastníčok. Hlavnou úlohou bolo vytvoriť vlastný argument.

Hodnotenie

Maximálny počet bodov z online testu bolo 100. Do krajského kola postúpil každý úspešný riešiteľ školského kola, ktorý dosiahol aspoň 50% v súťažnom teste. 16 žiakov  z našej školy postúpilo do okresného kola.

Sú to:

Kategória 1:

Patrik Kvašňovský II.AP       55,286

Lívia Rybárová II.AP            50,69

Matúš Ščevko II.AP               64,5

Karin Turianová II.AP           52,81

Aneta Petráková II.BP           56,048

Lucia Petreková II.BP           62,857

Filip Vavro II.BP                   52,69

Jasmína Vrábľová II.BP        64,50

Martin Zdurjenčík II.BP        61,929

Šimon Kucko II.BP               57,929

Kategória 2:

Michal Štilla III.AP               50,857

Viktória Konkoľová III.BP    54,857

Anna Krčmáriková III.BP     64,00

Júlia Majtánová III.BP           60,19

Lucia Mlíchová III.BP           58,19

Zuzana Rudinská III.BP        59,929