NÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM

Dňa 18.01.2023 sa žiaci z II. CP triedy  s Ing. Ivetou Drahnovou zúčastnili exkurzie v Národnom podnikateľskom centre v Žiline. Účelom exkurzie bolo oboznámenie sa s možnosťou vzdelávania pre mladých ľudí i začínajúcich podnikateľov.

Slovak Business Agency (SBA) vytvorilo v rámci Slovenska Národné podnikateľské centrá (NPC), ktorých hlavným cieľom je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop,“ poskytujúceho pod jednou strechou široké portfólio informácií a doplnkových služieb, najmä pre malých a stredných podnikateľov. Zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Služby v rámci Národného podnikateľského centra môžu čerpať najmä začínajúci a etablovaní podnikatelia v rôznych štádiách životného cyklu. Časť služieb je zameraná na podporu záujemcov o podnikanie, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu. Zapojiť sa môžu zástupcovia širokej verejnosti, registrovaní nezamestnaní a príslušníci znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Naši žiaci sa v priestoroch Creative Point mohli oboznámiť s:

  1. Technológiou potlače trička nažehľovacou fóliou, kde text bol vyhotovený v programe Photoshop Adobe, následne vytlačený pomocou ploteru na nažehľovaciu fóliu a zažehlený na tričko.
  2. Technológiou laser, kde si v programe Adobe Illustrator upravili fotografiu do laserovej tlače a následne laserom vypálili  a orezali na drevenú dosku.
  3. Technológia 3D tlače, tu sa mohli žiaci oboznámiť s tlačou malých, ale veľmi presných modelov, ktoré sa vytvárajú z tekutej živice vytvrdzovaním laserom. Taktiež sa oboznámili s 3D tlačiarňou FDM, ktorá vytvára svoje modely odtavením filamentu.
  4. Virtuálne laboratórium, ktoré obsahovalo pracoviská s virtuálnou realitou i mixovanou realitou.

     Prežili sme veľmi príjemný deň, ktorý bol obohatený množstvom nových informácií a zážitkov.