Zaži dobrovoľníctvo

Dňa 13. 12. 2022 sa v priestoroch Mestského divadla Žilina uskutočnila konferencia s názvom „Zaži dobrovoľníctvo,“ ktorej sa zúčastnil výber študentov z I.AP, I.CP a II.AP po pedagogickým vedením Mgr. Márie Sikorovej a Ing. Martiny Čelkovej.

V úvode všetkých prítomných privítala predsedníčka ŽSK – Ing. Erika Jurinová, ktorá zdôraznila veľký význam dobrovoľníctva v týchto ťažkých časoch. Po otvorení konferencie sa na pódiu predstavili jednotliví hostia:

DigiPeers – spolupráca so školami, dobrovoľníctvo v oblasti digitálnych technológii (kyberšikana, kritické myslenie …..).

Európsky zbor solidarity – informoval o svojich činnostiach.

Angažovaná škola ŽDS – predstavila program pre začínajúcich „podnikateľov“ z kruhov žiakov základných a stredných škôl.

Účastníci konferencie mali možnosť sa zoznámiť so zahraničným dobrovoľníctvom: Lukáš Hrošovský – organizácia Sytev, so zdravotnícvom a sociálnymi službami – Červený kríž, Hasičský dobrovoľný zbor z Korne, s detskou a mládežníckou organizáciou – Jašidielňa a Jašidielňa podľa Shakespeara. Našich žiakov najviac zaujala organizácia Bee Volunteer, kde sa dozvedeli ako organizácia funguje a v budúcnosti by chceli s toutou dobrovoľníckou organizáciou úzko spolupracovať.

Po predstavení jednotlivých organizácií vznikol priestor pre diskusiu. Naši študenti navštívili jednotlivé „stánky.“ Celú akciu sprevádzala súťaž, kde mohli súťažiaci vyhrať zaujímavé ceny.