STREDOŠKOLSKÝ  PODNIKATEĽSKÝ  ZÁMER

„Stredoškolský podnikateľský zámer“  má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samozamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti. Predmetom súťaže je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

Dôraz stredoškolského podnikateľského zámeru je na:

 • originalitu podnikateľského zámeru,
 • realizovateľnosť zámeru,
 • trhové šance a udržateľnosť zámeru,
 • inovačný potenciál zámeru,
 • kvalitu spracovania zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

Dňa 20. 12. 2022 sa v priestoroch našej školy zúčastnili školského kola „Stredoškolského podnikateľského zámeru“ študenti III.BP triedy. Predstavili komisii tvorenej z Ing. Jany Kostolnej a Ing. Martiny Čelkovej tieto podnikateľské zámery:

 1. Linda Hantuchová, Viktória Vontorčíková: „LinPin“ – dámsky taxík v kombinácií s kurzami sebaobrany.
 2. Katarína Potočárová – „Magical Place – S láskou ku knihe a káve“ – spojenie kníhkupectva s papiernictvom a  kaviarňou.
 3. Karolína Kuricová „TRIP TAXI DRIVE“ – spojenie taxislužby a cestovného ruchu.
 4. Filip Švík „STRAXCITY, s. r. o.“ – spojenie vlakovej a cestnej dopravy.
 5. Matej Mindek „SIMATO“ – sťahovacie služby, rozvoz balíkov a autoškola pre nákladné vozidlá.
 6. Zuzana Rudinská „DETECTIVE SQUAD 24, s. r. o“ – detektívna služba a právne poradenstvo.

Po dohode a následnom dopracovaní komisia rozhodla, že do 12. ročníka  súťaže vyhlásenej Žilinským samosprávnym krajom postúpia práce študentov Lindy Hantuchovej, Viktórie Vontorčíkovej, Kataríny Potočárovej, Karolíny Kuricovej a Zuzany Rudinskej.