Rajecké Teplica a Rajecká Lesná

Dňa 14.12. 2022 sa žiaci z tried I.AM, I.BM  a II.AP spolu s vyučujúcimi Ing. M. Beňovskou, Mgr. F. Papajom a Ing. M. Kubišom, PhD.  zúčastnili exkurzie do Rajeckých Teplíc a do Rajeckej Lesnej.

V Rajeckých Tepliciach žiaci navštívili Múzeum dopravy. 

Múzeum má jednu stálu expozíciu s názvom Z dejín dopravy na Slovensku, ktorá sa skladá z troch častí:

  1. Staršie dejiny dopravy – ukazujú  rozvoj cestnej a vodnej dopravy od najstarších čias po 20. storočie.
  2. Železničná časť expozície – je zameraná nielen na stručný prehľad vývoja železničnej dopravy na Slovensku, ale najmä na modely železničných vozidiel, ukážku dvoch kancelárií so signálnou, oznamovacou a zabezpečovacou technikou a pomôckami v komerčnej službe – medzivojnovej (1918 – 1945) a “socialistickej.” Tejto časti dominuje koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytávajúce v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia.

3. Cestná doprava v 20. storočí a expozícia motocyklov – tu sme sa oboznámili s vývojom  automobilizmu, motorizmu, výstavby ciest a verejnej dopravy (MHD, autobusová doprava). Okrem toho si prezreli vystavenú  kolekciu historických motocyklov.

Po krátkej prechádzke po  Rajeckých  Tepliciach  sme pokračovali do Rajeckej Lesnej, ktorá ukrýva jedinečnú raritu: najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe.

V  Rajeckej Lesnej sme obdivovali  vyrezávaný pohyblivý betlehem, ktorý vytvoril majster Jozef Pekara v rokoch 1980 – 1997.

Dielo, ktoré je   8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké,  zobrazuje práce a remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, jeho národné kroje, zvyky a spôsob života. Sú tu zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Každý návštevník zo Slovenska tu nájde kus zo svojho domova, jeho históriu a tradície.

Zažili sme príjemný deň  a získali  veľa zaujímavých poznatkov z histórie Slovenska a  dopravy.  

Ing. Monika Beňovská