Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 25.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo 33. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 32 žiakov študijných odborov.

Študenti preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulovaných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka.

Všetci zúčastnení zvládli svoje úlohy veľmi dobre. Odborná komisia, ktorú tvorili Mgr. Paula Panáková, Mgr. Eva Adamová a Mgr. Ivan Palúch, bola vďaka ich výkonom spokojná.

Ocenenými v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku sú:

PoradieTrieda  Meno Počet bodov
1.IV.AM  Viliam Herco 59
2.III.BP  Zuzana Rudinská 58
3.II.BP  Lucia Vojčiniaková 56
4.III.BM  Zuzana Vysoká 54
5.III.BM  Samuel Bebčák   53

Víťazom srdečne blahoželáme a Viliamovi Hercovi zo  IV.AM prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Ocenení žiaci si odniesli nielen pekné vecné ceny, ale aj bohaté skúsenosti. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku. V novom roku sa tešíme  na podobné súťaže.