Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 21.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 28 študentov študijných odborov.

Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka.

Všetci zúčastnení zvládli svoje úlohy veľmi dobre. Odborná komisia, ktorú tvorili Mgr. Paula Panáková, Mgr. Lucia Makúchová a Mgr. Ivan Palúch, bola vďaka ich výkonom spokojná.

Víťazmi školského kola Olympiády v anglickom jazyku sú:

Poradie Trieda Meno Počet bodov
1. II.BP Adrián Fejko 61
2. IV.BP Timotej Pustaj 60
2. II.AM Peter Kubala 60
3. I.AM Viliam Herco 59
4. IV.BP Filip Majerčiak 56
4. I.BM Tomáš Andrejčák 56

Víťazom srdečne blahoželáme a Adriánovi Fejkovi z  II.BP prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Ocenení žiaci si odniesli nielen pekné vecné ceny, ale aj bohaté skúsenosti. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku. V novom roku sa tešíme  na podobné súťaže.