Mikuláš v Dome charity sv. Kamila v Žiline

Vďaka chlapcom a dievčatám z II.AP zavítal tohto roku Mikuláš do Domu charity sv. Kamila v Žiline.

Žiaci našej školy priniesli veľa radosti a veselú vianočnú náladu obyvateľom tohto zariadenia. Klientami tejto charity sú starí a chorí ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím. Žiaci ich preto navštívili jednotlivo v izbách a obdarovali ich sladkosťami a ovocím, za ktoré vďačíme pani zástupkyniam Ing. E. Rezníčkovej a Ing. J. Duháčkovej a ich štedrému príspevku. Mnohí  starkí zarecitovali  návštevníkom aj milú básničku:

„Vitaj, vitaj, Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo, rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.. .“

A  spravili tak veľkú radosť Mikulášovi (Patrik Zemančík) a jeho šarmantným pomocníčkam – anjelikom (Natália Ďugelová, Karin Turianová) a aj čertíkom (Lívia Rybárová, Andrej Cabadaj) .

Veľká vďaka patrí Mgr. Márii Sikorovej, prostredníctvom ktorej sa mohla táto krásna akcia uskutočniť a taktiež pani Olbertovej, sociálnej pracovníčke v tomto zariadení, ktorá nás sprevádzala a zoznamovala nás so starkými a ich  ošetrovateľkami a ostatnými pracovníkmi charity.

Pevne veríme, že v budúcom roku  sa „náš“ Mikuláš opäť vráti do Domu charity a vyčarí tie najvďačnejšie a najsrdečnejšie úsmevy, ktoré zahrejú a potešia každé srdce.

Mgr. M. Hrušková