INŠPIRÁCIA AKO MOTIVÁCIA

Členovia školského parlamentu SOŠ dopravnej sa v rámci Olympiády školských parlamentov, ktorú vyhlásila Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament, zapojila nielen  do už dvoch spomínaných aktivít (Dobré vzťahy v školskom parlamente a Škola aktívna v meste), ale aj do aktivity s názvom INŠPIRÁCIA AKO MOTIVÁCIA, ktorej cieľom bolo motivovať žiakov školy príkladom inšpiratívneho žiaka, či už bývalého alebo súčasného.

Keďže je známe, že máme bývalého študenta, ktorý môže byť obrovskou inšpiráciou pre našich súčasných žiakov, voľba bola jasná. Oslovíme nášho bývalého žiaka Jaroslava Hanuláka, ktorý sa z automechanika stal lekárom.

O práci lekára na základnej a ani na strednej škole nechyroval, dokonca sa bál krvi. Ako chlapca ho bavili skôr autá a tak sa rozhodol, že sa stane automechanikom. Prihlásil sa na našu školu. Po vyučení však zistil, že v ozajstnom živote je to náročnejšie ako si predstavoval. V 90tych rokoch sa navyše práca hľadala ťažko a bola slabo ohodnotená. Vtedy Jaroslav zistil, že práca mechanika ho akosi nenapĺňa a tak sa začal obzerať po iných možnostiach.

Dostal príležitosť a začal pracovať ako závozník v nemocnici. Roznášal špinavú bielizeň, roztoky a lieky. Následne ho to začalo ťahať na operačné sály, kde sa dostal ako sanitár. Tam si začal uvedomovať, že možno toto bude pre neho ako stvorené – pomáhať ľuďom.

 V rozhovore priznal, že myšlienku stať sa lekárom v sebe nosil už dlhšie. Desať rokov o tom uvažoval, a potom prišlo rozhodnutie: „Idem sa učiť biológiu a chémiu.“ Zo začiatku, keď videl všetky tie vzorce, si povedal: „Tak toto v živote nedám a nemám šancu.“ Keď však dovŕšil 27 rokov, utriedil si priority a povedal si, čo chce v živote robiť a že spraví pre to všetko  – vysvetlil. Na splnenie svojho sna si našiel učiteľku chémie a biológie. Prvý rok ho však do školy nevzali, ale Jaroslav Hanulák to nevzdal a absolvoval deväťmesačné doučovanie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Konečne prišla dobrá správa a ako tridsaťročný začal svoju študentskú cestu za snom stať sa lekárom.                                                           

V súčasnosti pracuje Mudr. Jaroslav Hanulák ako lekár na traumatologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Žiline a dokonca sa stal lekárom žilinských hokejistov a futbalistov. Jaroslav Hanulák sa tak stal obrovskou inšpiráciou pre našich žiakov a ukázal im, že aj v dospelom veku si môžu splniť svoje sny a svojou cieľavedomosťou a usilovnosťou môžu veľa dokázať.

Silu motivácie určuje vzťah medzi túžbou po sebarealizácií a úsilím naozaj za tým ísť.