ADVENT  v školskom internáte

Prichádza vianočné obdobie, ktoré začína adventným obdobím. Tento čas by mal byť podľa tradícií spätý s obdobím upokojenia. Pre kresťanov je advent začiatkom liturgického či cirkevného roku. K adventu patrí tiež pôst, žiadna hlučná zábava či ohováranie, ale aj konanie dobrých skutkov.

Dnes je najviditeľnejším symbolom adventu adventný veniec. Zvyk postupného zapaľovania štyroch sviečok (u nás až od druhej polovice 20. storočia) slúži k symbolickému odpočítavaniu štyroch adventných týždňov. Jednotlivé sviečky, ktoré sa zapaľujú počas adventných nedieľ, majú podľa symboliky aj svoje názvy. Prvá sviečka sa volá Nádej, druhá Mier, tretia Priateľstvo a štvrtá Láska.

V súčasnosti sa už nedodržiavajú staré pravidlá ohľadom farby, materiálu alebo tvaru adventného venca spätého s adventným obdobím, dôležité sú práve 4 plamienky. Aj v školskom internáte si pripomíname toto predvianočné obdobie. Na podnety a za pomoci vychovávateliek RNDr. Baníkovej, Bc. Horníkovej a Bc. Kabaštovej sa žiaci zapojili do adventnej výzdoby, niektorí urobili medovníkové adventné venčeky, iní pomohli pri úprave tematickej nástenky.

Poďakovanie za tvorivú činnosť, aktívny prístup a priloženie rúk k spoločnému dielu patrí žiakom: Butko J., Capková P., Ciesariková K., Čuraj J., Gomolová N., Jakubík K., Jančeková J., Lewandowska D., Madleňák R., Martvoň J., Mazán Š., Kapusniaková S., Rybárik S., Slížová S., Šimšajová Ľ., Trautenbergerová E., Tulík D., Vavriňáková V., Vnenk A., Vrábeľ K., Vrábľová J., Vrábľová M., Zápotočná L.,

A na záver všetkým:  Vychutnajte si čaro tohto obdobia. Pokúste sa zachovať duchovný obsah adventu –  radosť, lásku, pokoj a pochopenie. Nech sa dostanú aj do vašich rodín.

RNDr. Mária Baníková