Workshop: „Emócie v konflikte – ako si spolu porozumieť“

Dňa 22. 11. 2022 sa v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina uskutočnila zaujímavá prednáška, ktorú pripravila vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko s podporou Férovej Nadácie.

Školiteľom bol Mgr. Aleš Bednařík – študovaný psychológ, ktorý vedie soft-skills tréningy na komunikačné zručnosti, vedenie ľudí, vedenie porád a workshopov, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vedenie hodnotiacich rozhovorov a ďalšie komunikačné témy.

Okrem iného je aj autorom mnohých kníh: Sila pozitívnych emócií, Budem k vám úprimný, Facilitace, Riešenie konfliktov, Životné zručnosti….

Workshopu sa zúčastnili aj dvaja naši pedagogickí pracovníci Mgr. Mária Sikorová a Ing. Martina Čelková.

Na workshope o konfliktoch a riešení konfliktov sa zadefinovali pojmy konflikt, pozitívny konflikt, negatívny konflikt a či je vhodné pri riešení konfliktov  používať emócie. Hravou formou a formou rolových hier sa prešlo rôznymi škálami riešenia konfliktov spolu s prejavovanými  emóciami.

V druhej časti programu si účastníci vyhodnocovali psychologický dotazník o konfliktoch. Dozvedeli sa o tom, ako a čo je typické pri konflikte pre ich osobnosť, ako riešia konflikty a s akými emóciami pracujú.

Sedemhodinový program ubehol veľmi rýchlo v priateľskej, tvorivej, komunikačnej aj humornej atmosfére.