Návšteva organizácie GS1

Dňa 14.11.2022 sa IV.AP trieda pod vedením Mgr. Anny Medviďovej zúčastnila odbornej exkurzie v laboratóriách spoločnosti GS1 Slovakia  v Žiline.

GS1 Slovakia je jedinou licencovanou organizáciou pre registráciu do systému GS1 na území Slovenskej republiky.

Partnerský program GS1 Slovakia predstavuje stupeň spolupráce s firmami, ktoré majú záujem zodpovedne rozširovať GS1 štandardy či už formou partnerstva, predovšetkým za účelom konkrétneho cieľu alebo projektu, alebo certifikovaného partnerstva, určeného pre dlhodobú zodpovednú spoluprácu. Taktiež predstavuje možnosť zviditeľniť svoju firmu v rámci GS1 ekosystému na Slovensku, ktorý predstavuje viac ako 4000 firiem (používateľov štandardov GS1) z rôznych odvetví..

 • GS1 je neutrálna, nezisková organizácia so sídlom v Bruseli v Belgicku. Má 112 členských organizácii po celom svete.
 • GS1 vytvára a spravuje najrozšírenejší systém štandardov v distribučnom reťazci, ktorý zahŕňa:
  • jedinečné riešenia na identifikáciu lokalít, výrobkov a zásielok,
  • čiarové kódy a EPC/RFID tagy,
  • štandardy pre elektronickú synchronizáciu a výmenu údajov.
 • Štandardy GS1 umožňujú efektívny, bezpečný a viditeľný distribučný reťazec vo viacerých sektoroch.
 • GS1 je riadená viac ako miliónom spoločností, ktoré používajú systém štandardov vo viac ako šesť miliardach transakcií denne v 150 krajinách.
 • Od prvého zoskenovania balička žuvačiek Wrigley’s  po šesť milárd transakcí za deň. Viac informácií nájdete na www.gs1.org

https://discover.gs1.org/cpg/?locale=shttps://discover.gs1.org/cpg/?locale=sk-SK–Slovakia_Slovakk-SK–Slovakia_Slovak

V priestoroch laboratórií nás privítal p. Peter Kolarovszki, senior konzultant – projektový manažér GS1.  V prezentačných priestorov laboratória sme sa zoznámili s fungovaním štandardov v praxi.

„GS1 EDI (elektronická výmena údajov) zahŕňa skupinu štandardov, ktoré sa týkajú bežných obchodných procesov v dodávateľskom reťazci. Keď sa globálne jedinečné čísla priradia výrobkom (GTIN), lokáciam (GLN) a logistickým jednotkám (SSCC), je možné ich využiť v elektronických štruktúrovaných správach určených pre automatizovanú výmenu údajov. Teda transakcie ako objednávka, faktúra a dodací list je možné vymieňať si s obchodným partnerom pomocou štandardizovaných elektronických správ. Takéto správy potom dokáže počítač spracovať bez zásahu človeka.“ (zdroj GS1)

Žiaci mali možnosť vyskúšať si identifikačné a komunikačné procesy v praxi, skúmať čitateľnosť identifikátorov a zisťovať príčiny ich nefunkčnosti. Získali ucelený pohľad na logistické procesy podporované štandardami a uvedomili si ich význam pre optimalizáciu tokov v logistických reťazcoch. Dvaja najaktívnejší žiaci: Nikola Badínska a Šimon Mazán boli odmenení darčekmi.

Prezentácia bola pútavá, zábavná a zároveň poučná, za čo ďakujeme zamestnancom GS1.