Naši študenti – členovia Parlamentu detí a mládeže pod záštitou komisára pre deti sa stretli s poslancami NR SR

26 detí a mladých dospelých zastupujúcich 20 mimovládnych organizácií, iniciatív a školských parlamentov sa pod záštitou komisára pre deti Jozefa Mikloška stretlo 19.-20. októbra 2022 na prvom zasadnutí Parlamentu detí a mládeže, ktorý bude stálym poradným orgánom komisára pre deti.

Členovia parlamentu sa stretli s poslancami NR SR, s ktorými diskutovali o svojich problémoch a návrhoch riešení.

Komisár pre deti – Jozef Mikloško – zorganizoval 19. – 20. októbra prvé úvodné stretnutie Parlamentu detí a mládeže, ktorý má za cieľ stať sa stálym poradným orgánom komisára pre deti. Stretnutie sa konalo v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a v Národnej rade Slovenskej republiky a zúčastnilo sa ho 26 detí a mladých dospelých reprezentujúcich 20 mimovládnych organizácií, iniciatív a školských parlamentov na Slovensku. Medzi nimi boli aj naši študenti: Šimon Mazán zo IV.AP a Radoslav Madleňák zo IV.BP, ktorí zastupovali náš školský parlament, ale aj Viktória Konkoľová  z III.BP a Júlia Majtánová  z III.BP, ktoré zastupovali projekt ENYA 2022, na ktorom sa spoločne táto štvorica študentov podieľala.

Počas dvojdňového stretnutia sa účastníci venovali témam, ktoré deti a mládež na Slovensku trápia a ktoré by radi zmenili. Taktiež diskutovali o tom, ako bude ich novovzniknutý parlament fungovať a čo bude jeho cieľom. Vzácnou návštevou bol aj čestný ambasádor tejto iniciatívy, herec Juraj Bača, ktorý dal zúčastneným cenné rady ohľadom verejného vystupovania.

Vyvrcholením prvého stretnutia parlamentu bolo stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo vo štvrtok poobede v kinosále v priestoroch NR SR. Mladých „poslancov“ privítali podpredsedovia NR SR – Gábor Grendel a Peter Pčolinský a nasledovala plodná debata s poslancami. Deti a mladí dospelí poslancom predstavili konkrétne problémy, ktoré ich trápia, a navrhli viaceré riešenia. Medzi diskutovanými témami bolo školstvo, duševné zdravie, zdravotníctvo, či vzťahy v rodinách.

Radoslav Madleňák, IV.BP