MO vo florbale žiačok SŠ

Z poverenia RÚŠS Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina sa dňa  10. 11. 2022 konali Majstrovstvá okresu žiačok stredných škôl vo florbale, ktoré sa uskutočnili v  Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina v spolupráci so Strednou odbornou školou dopravnou, Rosinská cesta 2, Žilina.

Turnaja sa zúčastnilo 8 dievčenských družstiev, medzi ktorými bolo  aj družstvo našich dievčat. Tím tvorili: Nikola Badinská, Anna Mária Danihelová, Martina Grešáková, Stella Hӧhnelová, Karolína Kuricová, Kristína Liptáková, Lucia Petreková, Bianka Pilková, Monika Pláňavská, Jasmína Vrábľová, Marianna Vrábľová.

Hralo sa v dvoch základných skupinách. Jedna skupina hrala na našej škole, druhá na Spojenej škole, Rosinská cesta 4. Našim dievčatám sa, bohužiaľ, nepodarilo vyhrať ani jeden zo zápasov v základnej skupine. Sklamané dievčatá sa rozlúčili s turnajom a v konečnom hodnotení tak získali 5. – 8. miesto.

Za veľkú bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy im patrí aj naše poďakovanie.