MAJSTROVSTVÁ OKRESU V BEDMINTONE ŽIAKOV A ŽIAČOK SŠ

Na pôde športovej haly ZŠ V. Javorku sa dňa 03.11.2022 víťazi nášho školského kola v bedmintone – Anna Mária Danihelová, Kristína Liptáková, Samuel Mlynár a Martin Zdurjenčík – zúčastnili Majstrovstiev okresu v bedmintone žiakov a žiačok SŠ, ktoré pre študentov zorganizoval RÚŠS Centrum voľného času v Žiline.

Súťažilo sa v dvojčlenných družstvách chlapcov a dievčat.

V dievčenskom tíme našu školu reprezentovali Kristína Liptáková zo IV.AP a Anna Mária Danihelová z II.BP. V chlapčenskom tíme mali svoje zastúpenie Samuel Mlynár a Martin Zdurjenčík. Obaja z II.BP.

Oba tímy odviedli vynikajúce výkony a prejavili veľkú bojovnosť pri reprezentácii školy. Bohužiaľ, ani jednému tímu sa však nepodarilo postúpiť zo skupiny, nakoľko v turnaji je obrovská konkurencia hráčov a hráčok, ktorí sa bedmintonu venujú na profesionálnej úrovni.

Všetkým menovaným žiakom patrí veľká vďaka za reprezentáciu školy.