Imatrikulácie prvých ročníkov

Tak, ako každý rok, aj v tomto školskom roku boli žiaci prvých ročníkov pred zrakmi svojich triednych učiteľov prijatí do  študentského cechu.

Brány do nového študentského života sa rozhodli svojim najmladším spolužiakom otvoriť žiaci III.AP za účasti členov Školského parlamentu. V stredu 16. 11. 2022 sa všetci prváci zišli v telocvični, aby sa oficiálne stali žiakmi Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.

Moderátorskej úlohy sa zhostil Radoslav Madleňák zo IV.BP, ktorý spolu s pani riaditeľkou – Ing. Máriou Vítovou, PhD., MBA celú akciu otvorili slávnostnými príhovormi a známou študentskou hymnou Gaudeamus igitur.  Spoluorganizátorka Barbora Korbeľová z III.AP sa so svojimi spolužiakmi a členmi Školského parlamentu postarali o skvelú atmosféru. Pre prvákov si pripravili rôzne zaujímavé a vtipné úlohy, ktoré museli žiaci splniť, aby sa oficiálne mohli stať súčasťou našej školy. Na záver museli vybraní žiaci prečítať sľub za všetkých žiakov prvých ročníkov.

Počas celej akcie vládla výborná nálada a na záver dostal každý prvák či prváčka na pamiatku imatrikulačnú listinu a spomienkový darček.

Žiakom z  III. AP a členom Školského parlamentu patrí obrovská vďaka za prípravu a samotnú organizáciu tohtoročných imatrikulácii.