IBobor

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

V školskom roku 2022/2023 sa zúčastnilo súťaže na Slovensku 124 754 súťažiacich. V našej škole 152 súťažiacich, z  toho v kategórii senior (3. a 4. ročník) 48 súťažiacich  a v kategórii junior (1. a 2. ročník) 104 súťažiacich.

Súťaže sa zúčastnili: I. AM  – 1 žiak, I.AP – 16 žiakov, I.AU – 15 žiakov, I. BM – 2 žiaci, I. BP – 15 žiakov, I.CP – 15 žiakov, II.AP – 13 žiakov, II.BP – 12 žiakov, II.CP – 15 žiakov, III.AM – 13 žiakov, III.BM – 18 žiakov a III.BP – 17 žiakov. Úspešných riešiteľov máme dvoch:  Filipa Švíka z III.BP triedy s 52 bodmi a Michala Mila s I.AU triedy s 53,67 bodmi.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

Štatistické vyhodnotenie: https://ibobor.sk/vyhodnotenie2022.php