Ďakujeme ŽSK

Aj prostredníctvom tohto článku by sme sa chceli  poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju za novú klubovňu a zároveň učebňu pre našich žiakov a žiakov ubytovaných na našom školskom internáte.

Vďaka príspevku 800 € od ŽSK a z našich zdrojov sme mohli vybudovať nové priestory učebne, ktorá dovtedy nebola využívaná. Do miestnosti sme dali nový dataprojektor, na ktorom môžeme premietať filmy, ale aj učivo na výuku. Veľké plus dataprojektora je ozvučenie, ktoré je hlasné a kvalitné. Ďalším plusom klubovne sú sedacie vaky, ktoré umožňujú pohodlné a oddychové sedenie. Hlavnou prednosťou týchto priestorov je však ich úplná variabilita. Stoly sa môžu umiestniť podľa potreby, čo umožní neformálne vyučovanie, ale aj skupinové vyučovanie a vzájomné žiacke vyučovanie. Tieto možnosti skvalitňujú výuku našich žiakov.

Žiacky školský parlament dostal svoje vlastné priestory a tak skvalitnil svoju činnosť. Jeho členovia pripravujú v učebni svoje projekty a tým obohacujú študentský život našich žiakov.

Ešte raz ďakujeme!