Budúcnosť je aj naša zodpovednosť!

Naši žiaci III.AP sa zúčastnili medzinárodnej súťaže krátkych študentských filmov THIS HUMAN WORLD 2022. Tento medzinárodný filmový festival, zameraný na ľudské práva, pod záštitou OSN vo Viedni, sa tento rok orientuje na VOJNU*ÚTEK*PRÍCHOD*POLITIKU.

Svetová situácia nám nie je ľahostajná. Prostredníctvom tohto videa chceme zdôrazniť dôležitosť súdržnosti a solidarity vo svete. Svetové konflikty sa nás dotýkajú. Cieľom tohto ročníka je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, dať im priestor o týchto témach kriticky uvažovať a slobodne vyjadriť svoj názor. Film vznikol pod vedením Mgr. Grigovej. Súťažný film si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/oFv5m6SFxE

Mgr. Erika Grigová