DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

Dňa 24. októbra 2022 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Našu školu, Strednú odbornú školu dopravnú, Rosinská 3126/ 2 v Žiline, navštívilo 108 žiakov zo 41 základných škôl , ich učitelia a 45 rodičov.

Pre deviatakov je veľmi ťažká a dôležitá  správna voľba strednej školy a po jej absolvovaní uplatnenie sa  na trhu práce, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Veľmi nás teší, že medzi hosťami boli prítomní aj rodičia, ktorí prejavovali značný záujem o študijné a učebné odbory pre školský rok 2023/2024.

Po rozdaní propagačných materiálov a úvodných informáciách naši žiaci previedli prítomných hostí po škole, ukázali im modelové situácie na odborných predmetoch a na hodinách anglického jazyka. Vyučujúci  veľmi ochotne a kompetentne odpovedali na otázky  rodičov a žiakov ohľadom študijných, učebných odborov a o duálnom vzdelávaní. Deviataci sa mohli zapojiť aj do pripravených súťaží a kvízov za  účasti  našich žiakov.

V prezentácii školy pomocou IKT techniky  pútavou formou žiaci našej  školy prezentovali a zahraničné pobyty žiakov v rámci projektu ERASMUS.

O štúdium na  našej škole majú záujem žiaci aj mimo okresu Žilina, preto navštívili aj  priestory školského internátu. Jeho priestory si prišlo pozrieť až 11 skupín návštevníkov, ktorí predtým navštívili školu. Žiaci, rodičia aj sprevádzajúci učitelia si pozreli priestory izieb, ktoré slúžia na ubytovanie žiakov, klubovne na trávenie voľného času, kuchynku s možnosťou varenia a priľahlé priestory. Aj keď deviatakov najviac zaujímalo, kedy je večierka a ako fungujú vychádzky, rady sme im odpovedali aj na iné otázky. Dozvedeli sa o možnostiach stravovania sa, o režime dňa, cenu za ubytovanie a aj ako trávia ubytovaní  žiaci  voľný čas na internáte.

Na prezentácii školy aj školského internátu v rámci DOD sa aktívne podieľali aj žiaci ubytovaní na internáte.

Po prehliadke školy  sa záujemcovia o štúdium presunuli  do Školských dielní na Košickej 2 v Žiline, kde si pozreli praktickú časť výučby v moderných dielňach.

Na  školskom  cvičisku  Ing. Matej Kubiš PhD.  prispel k prezentácií duálneho programu SCANIA s.r.o, spolu  so žiakmi III.AU a II.BM. Spoločnosť SCANIA je jeden z najväčších výrobcov nákladných vozidiel a naša škola s ňou spolupracuje v programe duálneho vzdelávania.  K nahliadnutiu  bol  vystavený aj najnovší  ťahač SCANIE. Uskutočnila  sa  i prezentácia EDULABU – najmodernejších  automobilových  technológií  používaných  vo firme Škoda. Na autocvičisku  bol  vystavený aj prezentačný náves, kde sa uskutočnili zaujímavé prednášky o elektromobilite, o 3D tlači, robotike a rôznych moderných automobilových technológiách. Pristavený  bol  aj elektromobil  značky Škoda Enyaq, o ktorý prejavili záujem aj prítomní študenti ŽU.                                                 

Veríme, že bohatý program   prispel k dôstojnej prezentácii našej školy.

Všetkým zanieteným pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na realizácii DOD patrí veľké poďakovanie. Poďakovania sme dostali aj zo strany rodičov, veľmi si ho ceníme a zároveň  nás zaväzuje.

Mgr. Anna  Medviďová