Prezentácia stredných škôl

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Námestie A. Bernoláka 378/7, Námestovo zorganizovalo dňa 20. septembra 2022 prezentáciu stredných škôl na Hviezdoslavovom námestí.

CPPPaP Námestovo zabezpečilo taktiež publicitu tohto podujatia pre žiakov, ich zákonných zástupcov a kariérnych poradcov zo základných škôl.
Napriek nepriaznivému počasiu bola návštevnosť podujatia  veľmi vysoká. Našu školu prezentovali a potrebné informácie o študijných a učebných odborov a o duálnom vzdelávaní podávali záujemcom Mgr. Anna.Medviďová, Ing. Matej Kubiš, PhD. a žiak zo IV.AM triedy Erik Vrábel.

Podujatie prinieslo očakávaný zámer. Dostali sme ponuku prezentovať našu školu pre deviatakov aj na konkrétnych ZŠ.