Divadelné predstavenie „NAHLAS“

Dňa 23.05.2022 sa žiaci Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline z tried I.AM, I.AN, I.AP, I.BM, I.BP, I.CP, II.AM, II.AP ,II.AU ,II.BM, II.BP, II.BU v sprievode 12 vyučujúcich zúčastnili Interaktívneho divadelného predstavenia „NAHLAS“ so zameraním na environmentálnu výchovu.

Pod týmto názvom sa skrýva autorská dokumentárna inscenácia o tom, ako ne/chránime svoje životné prostredie.

Našej Zemi hrozí drastická klimatická zmena s ďalekosiahlymi následkami na globálnej úrovni. Sú však medzi nami ľudia, ktorí sa rozhodli zvádzať konkrétne zápasy na lokálnej úrovni, v nikdy nekončiacom boji o jedinečný strom, pár kilometrov rieky či kus doliny. Naša inscenácia hovorí práve o týchto ľuďoch a ich hodnotových bojoch. 
https://www.divadelnecentrum.sk/repertoar/nahlas

Vyučujúci a žiaci sa zišli pre Domom odborov o 9:45 hodine. Po kontrole dochádzky sa všetci usadili v divadelnej sále DO. Predstavenie prebehlo podľa plánu. Žiaci sa správali disciplinovane a pozorne sledovali. Po skončení predstavenia, po potlesku, sme sa v pokoji rozišli.

Ing. Monika Švekušová