Návšteva súdneho pojednávania

Vzhľadom na to, že na našej škole máme aj predmet právna náuka a informácie o fungovaní právneho systému našich žiakov veľmi zaujalo, rozhodli sme sa, že trieda II. BP sa pôjde spoločne s pani zástupkyňou Ing. Juliánou Duháčkovou pozrieť na riešenie prípadu porušenia zákona v praxi.

Dňa 14. 06. 2022 sme sa stretli pred Okresným súdom v Žiline. Hlavnou témou nami navštíveného súdneho sporu bolo odcudzenie majetku inou osobou. Pojednávanie bolo veľmi záživné a poučné. Prinieslo nám to veľa zaujímavých skúseností a nových poznatkov v oblasti predmetu právna náuka.

Ďakujeme za ochotu aj pracovníkom Okresného súdu v Žiline, že nám umožnili zúčastniť sa v pozícii verejnosti na súdnom pojednávaní a vidieť riešenie tohto prípadu.

Ing. Juliána Duháčková