Medzinárodný deň detí – filmové predstavenie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí si dňa 03.06.2022 Žiacka školská rada pri SOŠ dopravnej v Žiline pre žiakov pripravila milé prekvapenie v podobe kultúrneho podujatia.

Žiaci sa v kine OC Mirage zúčastnili filmového predstavenia „Smečka.“ O celú prípravu akcie sa postarali členovia žiackej školskej rady, ktorí spoločne s koordinátorkou ŽŠR vybrali aktuálny film pre dnešných tínedžerov. Výberom sme chceli žiakom poukázať na nevhodné správanie voči svojim spolužiakom, kamarátom, či ľuďom, s ktorými ich spájajú voľnočasové aktivity. Režisér vo filme ukázal autentický pohľad do života tínedžerov, v ktorom  otvoril veľmi dôležitú a problematickú tému šikanovania a toho, aké dôležité je hovoriť o šikanovaní, ktoré sa deje nielen na školách, v zamestnaniach, ale aj v športových kluboch a týka sa  všetkých vekových a sociálnych skupín. Bohužiaľ, následky šikany si do ďalšieho života odnášajú všetci zúčastnení, najväčší dopad má však, pochopiteľne, na obeť.

Pevne veríme, že žiakom sa film páčil, zaujal ich a bol pre nich poučný.

PaedDr. Milučká Monika

Koordintorka ŽŠR