Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Dňa 26.05.2022 sa zúčastnili žiaci I.API.CP odbornej exkurzie na železničnej stanici v Lietavskej Lúčke, so zameraním na prevádzku v železničnej nákladnej doprave.

Spoločnosť ŽS Cargo Slovakia, a. s.  vznikla 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a.s. Svojou činnosťou nadväzuje na viac ako 180-ročnú históriu železníc na Slovensku.

Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb, priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy, spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

Na stanici nás privítali pani  Ing. Miriam Laššáková, prednostka strediska prevádzky,

sekcia prevádzky, prepravy a vozňovej služby a pán Jozef Privarčák, vedúci obvodu vozňovej služby. Na úvod sme sa oboznámili s poslaním spoločnosti, následne nám pani Ing. Laššáková rozprávala o procese prepravy nákladov od objednávky až po zaradenie vozňa do vlaku. Poukázala na zodpovednosť jednotlivých subjektov prepravného procesu, aj na chyby, s ktorými sa v praxi stretla. Pán Privarčák oboznámil žiakov s konštrukciou železničných vozňov, žiaci si mohli vyskúšať kontrolu funkčnosti bŕzd, upevňovanie nákladu na vozne, zabezpečenie dverí a otvorov na vysokostenných a uzavretých vozňoch, ako aj spájanie vozňov do vlaku.

Žiakom sa praktické ukážky veľmi páčili a aktívne sa zapájali do jednotlivých činností. Ďakujeme zamestnancom spoločnosti ŽS Cargo Slovakia, a. s. za ich ochotu, ústretovosť a čas, ktorý nám venovali.