Návšteva Trenčianskeho hradu

Dňa 26. mája 2022 sa kolektív II.AU triedy pod vedením pedagógov  Mgr. A. Medviďovej, Mgr.M. Crhovej a Mgr. I. Palúcha zúčastnil školského výletu, návštevy Trenčianskeho hradu.

História hradného brala siaha do obdobia Rímskej ríše, do roku 179 n.l. Hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná strážna pevnosť. Koncom 13 st. ho získal Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti sa vlastníkmi hradu stali viacerí uhorskí panovníci ako Ľudovít I. Veľký Žigmund Luxemburský, či šľachtic Štefan Zápotocký.

 K hradu  sme sa dostali  krásnou cestou  cez  lesopark Brezina.

Naša prehliadka začala na Matúšovej veži, odkiaľ sa nám naskytol jedinečný panoramatický výhľad. Pokračovali sme obhliadkou Jeremiášovej  bašty, Studni lásky, Hladomorne, Južného opevnenia, Kostelnice…

Z hradu sme sa presunuli do historického centra mesta Trenčín. Na náš spoločný výlet budeme spomínať s  príjemnými zážitkami. Príjemnú pohodu sme prežili aj vďaka slnečnému dňu.

Žiakom ďakujeme za slušné správanie a dochvíľnosť.