Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

V apríli navštívili študenti I. AP a II. AP Krajskú knižnicu v Žiline. V prednáške pracovníka knižnice sa dozvedeli o histórii knihovníctva na Slovensku a žilinskej knižnice od založenia až po súčasnosť.

Študenti boli oboznámení so službami, ktoré knižnica ponúka verejnosti, prešli jednotlivými oddeleniami – niektoré oddelenia prešli len informačne (detské oddelenie), v niektorých oddeleniach sa zdržali viac (britské centrum, oddelenie náučnej literatúry, oddelenie beletrie…).

Zároveň si vyskúšali vyhľadávanie v  online katalógu knižnice a vyhľadávanie konkrétnych kníh v regáloch knižnice na základe medzinárodného triedenia. Na záver mohli študenti klásť otázky a tiež sa zaregistrovať ako noví čitatelia v knižnici.

Mgr. Ľ. Jurašíková