GS1 Slovakia

Dňa 25.05.2022 sa zúčastnili žiaci I.BPII.AP triedy odbornej exkurzie v laboratóriách spoločnosti GS1 Slovakia.

GS1 SLOVAKIA je mimovládne záujmové združenie právnických osôb, ktoré podnikajú v oblasti obchodu, výroby a služieb a sú používateľmi štandardov GS1, riadi systém štandardov GS1 na území Slovenskej republiky, zabezpečuje podporu a zdokonaľovanie jednotného systému číslovania tovaru, prideľuje registrovaným členom a ďalším používateľom systému GS1 identifikačné čísla organizácie GS1 alebo ňou schválené čísla a ich evidenciu, podporuje rozvoj štandardov GS1, vlastní a udržiava jedinečnú databázu čísel od medzinárodnej organizácie GS1 a poskytuje služby na území Slovenskej republiky súvisiace s používaním systému štandardov.

V priestoroch laboratórií nás privítal Peter Kolarovszki, senior konzultant – projektový manažér GS1. Po úvodných pokynoch sme sa premiestnili do prezentačných priestorov laboratória, kde sme sa zoznámili s fungovaním štandardov v praxi.

„GS1 EDI (elektronická výmena údajov) zahŕňa skupinu štandardov, ktoré sa týkajú bežných obchodných procesov v dodávateľskom reťazci. Keď sa globálne jedinečné čísla priradia výrobkom (GTIN), lokáciam (GLN) a logistickým jednotkám (SSCC), je možné ich využiť v elektronických štruktúrovaných správach určených pre automatizovanú výmenu údajov. Teda transakcie ako objednávka, faktúra a dodací list je možné vymieňať  si s obchodným partnerom pomocou štandardizovaných elektronických správ. Takéto správy potom dokáže počítač spracovať bez zásahu človeka.“ (zdroj GS1)

Žiaci mali možnosť vyskúšať identifikačné a komunikačné procesy v praxi, skúmať čitateľnosť identifikátorov a zisťovať príčiny ich nefunkčnosti. Získali ucelený pohľad na logistické procesy podporované štandardami a uvedomili si ich význam pre optimalizáciu tokov v logistických reťazcoch.

Prezentácia bola zábavná, pútavá a veľmi poučná, za čo ďakujeme zamestnancom GS1:)