„ZAŽI dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou“

online konferencia Rozvojovej agentúry ŽSK, n. o.

V pondelok 13. 12. 2021 sa Mgr. Mária SikorováIng. Martina Čelková zúčastnili online konferencie na tému ZAŽI dobrovoľníctvo.

Online stretnutie otvorila predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová, ktorá vo svojom prejave kládla dôraz na význam dobrovoľníctva v súčasnej dobe zasiahnutej pandémiou Covidu-19.

Projektová manažérka Mgr. Helena Macúšová privítala všetkých prítomných hostí a uviedla  problematiku „Service-Learning“ v Žilinskom kraji.

Spolu sa predstavilo deväť takýchto projektov zo stredných škôl v Žilinskom kraji, menovite:

Gymnázium-Hlinská Žilina, Stredná stavebná škola Žilina, Stredná zdravotnícka škola Žilina, Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina, Obchodná akadémia Dolný Kubín, Obchodná akadémia Dušana Metoda Jarotu Čadca, Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš a SOŠ dopravná Žilina.

Náš Service-Learning by mal byť zameraný na dlhodobú spoluprácu s občianskym združením Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie v Žiline, v zastúpení – Pútnik Igor Koník.

Cieľom združenia je pomáhať chudobným dôchodcom a týraným matkám s deťmi.

Ďalšou časťou programu bolo predstavenie dobrovoľníckych organizácií v Žilinskom kraji. V rámci simulovaných miestností sme diskutovali so zástupcom dobrovoľníckej organizácie „KERIC“ z Čadce – p. Lenkou Hruškovou o dobrovoľníctve v zahraničí (možnosť krátkodobých a dlhodobých projektov – s najčastejšou možnosťou  realizácie počas letných prázdnin) a so Žilinským dobrovoľníckym centrom v zastúpení jeho koordinátorky – Bc. Michaely Ondríkovej.

Po diskusii nasledovala posledná časť programu – Spôsoby financovania projektov cez Európsky zbor solidarity a Národnú agentúru pre Erasmus.

Maria Sikorová, Martina Čelková