Imatrikulácie prvých ročníkov

Ako býva každoročným zvykom, aj tento školský rok boli naši žiaci prvých ročníkov pred zrakmi svojich triednych učiteľov a spolužiakov prijatí do cechu študentského.

Vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii sme však museli upraviť pravidlá imatrikulácií a žiaci prvých ročníkov vstupovali do stavu študentského postupne – po triedach, podľa vopred  stanoveného harmonogramu.

Prijať medzi seba svojich najmladších spolužiakov sa rozhodli žiaci z III. AP a III. BP. V naplánovaných termínoch sa zišli všetci žiaci prvých ročníkov vo vyzdobenej telocvični, aby sa oficiálne stali žiakmi Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline.

Moderátorskej úlohy sa zhostil Radoslav Madleňák spolu s ostatnými členmi Žiackej školskej rady, ktorí celú akciu otvorili slávnostným príhovorom a známou študentskou hymnou Gaudeamus igitur. Členovia  ŽŠR sa v spolupráci s III. AP a III. BP  postarali o skvelú atmosféru. Pre prvákov si pripravili rôzne zaujímavé a vtipné úlohy, ktoré museli žiaci splniť, aby sa oficiálne mohli stať súčasťou našej školy.

Počas celej akcie prevládala výborná nálada a na záver dostal každý prvák či prváčka na pamiatku imatrikulačnú listinu a spomienkový darček.

Žiakom z  III. AP, III.BP a členom Žiackej školskej rady patrí obrovská vďaka za prípravu a samotnú organizáciu tohtoročných imatrikulácii.