FYZIKÁLNA SÚŤAŽ

Dňa 02. decembra 2021 sa uskutočnil už desiaty ročník školského kola fyzikálnej súťaže, ktorého sa zúčastnilo  47  žiakov z tried študijných odborov, učebného odboru a z nadstavbového štúdia.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa súťaž uskutočnila formou online testu. V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.

Vedomostná úroveň a preukázané vedomosti študentov boli vyrovnané. Vypovedajú o záujme žiakov o získavanie poznatkov a štúdium  fyziky.

100 %  úspešnosť dosiahol jediný žiak – Peter Tomo z III. AP triedy.

90 %  úspešnosť dosiahli žiaci:

II.BM – Ján Lulák,  Zuzana Vysoká                                                                                                                

I.BP –   Patrik Jakubík, Monika Pláňavská, Filip Vavro

I.CP –  Ján Bitušiak, Lukáš Filipovič, Samuel Špánik

I.AN –  Branislav Danaj, Marek Gábor, Matej Líška

I.AP – Terézia Tkáčiková

II.AP – Kristína Sopková, Barbora Korbelová

II.AM – Marián Ďuraj, Adam Fuček, Matúš Horník, Pavol Kubica

I.BM – Tomáš Bočej, Matej Mešina,  Marek Tichý,  Richard Richter.

Ostatní súťažiaci budú mať svoje výsledky zo súťaže zverejnené prostredníctvom EduPage

Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom  a teším sa na budúci ročník súťaže.