Postavme sa za deti

Dňa 23. 11. 2021 som sa zúčastnila online seminára so zaujímavým názvom Postavme sa za deti.

Seminár bol súčasťou Projektu na ochranu detí a mládeže pred násilím a konal sa pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja – Eriky Jurinovej. Účastníkov webinára privítala Ing. Martina Gajdárová, odborná referentka z Odboru školstva a športu ŽSK.                                                                                                                    

Hlavným prednášajúcim bol Mgr. Andrej Kostanjevec z Národnej linky na pomoc deťom v ohrození. Predstavil portál a linku www. viacakonick.sk a objasnil jej fungovanie. Účastníkov seminára informoval o svojich aktivitách a skúsenostiach s telefonátmi detí, ktoré majú v živote pocit ohrozenia.   

Žiaľ, obdobie celosvetovej pandémie sa podpísalo aj na ne/fungovaní mnohých rodín, zhoršených vzájomných vzťahoch, či strate sociálnych kontaktov. Deti vnímajú existenčný strach svojich rodičov – mnohí sa boja, že prídu o prácu, alebo už o ňu prišli. Deti cítia, že rodičia sú nervóznejší, úzkostnejší a aj samy majú strach. Boja sa nakazenia, majú strach o príbuzných v rodine. Vďaka dištančnému vzdelávaniu trávili deti veľa času v online priestore.  A mnohé deti tam trávia priveľa času aj dnes a stretávajú sa s rôznymi negatívnymi javmi – kyberšikana, sexuálne obťažovanie… Všetko toto negatívne vplýva na duševný stav detí a prispieva k nárastu depresií, samovražedných sklonov, či duševných chorôb.