Online webinár „Ako posilniť hlas v mladých v spoločnosti?“

Mládež je dôležitým potenciálom rozvoja spoločnosti.“ Informácie o mládeži a pre mládež sa spájajú s koncepciou štátnej politiky o mládeži v jednotlivých krajinách. Mládež sa nereflektuje len ako skupina sociálnej štruktúry, ale ako mládežnícka vrstva občianskej spoločnosti, prejavujúca sa v palete národných a medzinárodných organizácií a občianskych hnutí mládeže.

Pred symbolickým Dňom študentstva sa dňa 16. novembra 2021 naši študenti Veronika Slížová, Viktória Kašariková, Daniela Palková, Marek Gábor, Nina Vlhová a Zuzana Píšová zúčastnili webinára o tom, ako upevniť hlas mladých v spoločnosti. Na tomto webinári sa predstavili štyria šikovní mladí ľudia, ktorí sa angažujú vo verejnom dianí a menia svoju trošku svet k lepšiemu.

Stretli sme sa s týmito inšpiratívnymi mladými ľudmi:
1. Tomáš Šudík  – poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (jeden z najmladších), poslanec
Mestského zastupiteľstva v Humennom, vysokoškolský študent a aktivista.
2. Natália Mulinová – doktorandka v odbore Európske štúdiá a politológia, členka Študentskej rady vysokých škôl na Slovensku.
3. Dušan Sabo – poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom a pracovník s mládežou. Aktívne podporuje mladých pri zakladaní mládežníckych parlamentov.
4. Zástupca z Parlamentu detí a mládeže Charlottenburg-Wilmersdorf v Berlíne, kde je
mládežnícky parlament rovnocenným parnerom mestského zastupiteľstva spolu s
parlamentom seniorov.

Webinár je súčasťou projektu Youth Inspires Politics v rámci programu Erasmus+. Je určený študentom stredných škôl a jeho ambíciou je motivovať mladých ľudí a ukázať im príklady v podobe úspešných mladých ľudí, ktorí sa chopili iniciatívy a boli aktívni v rámci rôznych štruktúr (študentských rád či parlamentov).

Vďaka webináru sme sa dozvedeli viac o rôznych možnostiach participácie, vďaka ktorým môže byť aj náš hlas vypočutý na najvyšších miestach politiky. A dostali sme napríklad aj užitočné know-how k tomu, ako založiť úspešný študentský parlament.

Zámerom projektu bolo tiež podporiť a upevniť dialóg mladých ľudí s politickými predstaviteľmi a motivovať mládež k prevzatiu spoločenskej zodpovednosti a vlastnej iniciatíve. Veríme, že aj takýto druh vzdelávania napomôže našim štvrtákom lepšie sa pripraviť na VŠ, zlepšiť život vo svojom okolí a celkovo participovať na spoločenskom dianí.

Veronika Slížová, IV. BP