IT fitness test 2021

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa žiaci a učitelia z našej školy zúčastnili už 10. ročníka najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku, ktorý preveril ich zručnosti. Súťažilo sa o hodnotné ceny a každý účastník dostal aj certifikát, ktorým môže preukázať svoje vedomosti.

Test sa skladal z piatich tematických celkov, v každom bolo po päť otázok.

Boli to: I. Internet, II. Bezpečnosť a počítačové systémy, III. Komplexné úlohy, IV. Kancelárske nástroje, V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete.

Testu sa zúčastnilo 320 respondentov z našej školy, niektorí aj opakovane. Priemerná úspešnosť školy bola 24 %.

Priemerné trvanie testovania: 0h:28m:57s. 

Najúspešnejšími študentami boli:

Dominik Šibák – 64.0%

Maria Anna Gabajová – 56.0%

Peter Kubala – 56.0%

Sily si zmerali aj 8. vyučujúci. Priemerná úspešnosť učiteľov bola: 54,5%

Ak ste zvedaví, aké boli správne odpovede a ako ste na tom vy v porovnaní s učiteľmi, alebo žiakmi na celom Slovensku, kliknite na záverečnú správu:

https://itas.sk/wp-content/uploads/2021/10/FINAL_IT-Fitness-Test-2021_zaverecna-sprava.pdf