IBobor vyhodnotenie

Nová doba prináša nové výzvy. Po prvýkrát vo svojej histórii sa  súťaž IBOBOR konala cez EDUPAGE.

A konalo sa aj tréningové kolo. Na našej škole sa ho zúčastnili vybraní žiaci z I. CP a z II. BP triedy. Úspešného riešiteľa sme nemali, no  najvyšší počet bodov dosiahli:

Viktória Konkoľová, II.BP – 48 bodov,

Kristián Jakubík, I.CP – 25,33 bodov,

Samuel Halaša, I.CP – 25,33 bodov.

Dňa 9. novembra 2021 súťažili Seniori

Na celom Slovensku v kategórii Seniori súťažilo 5 516 súťažiacich.
Plný počet bodov dosiahli len 13-ti účastníci, úspešných riešiteľov bolo 994 (18,02%).
Priemerný počet  získaných bodov je 34,49 (z 80); medián je 33,33.

Na našej škole súťažilo 28 súťažiacich z III.AP (2), III.BP (2), III.BU (2), III.AM (14), IV.AM (1), IV.AP (2), IV.BP (3), IV.BM (2), ktorí súťažili aj vo svojom voľnom čase. Priemer získaných bodov je 23,53 bodov.

Úspešného riešiteľa sme mali len jedného:

Bahramldin Mohammad Mustafa, III.BU – získal 58,67 bodov,  92,04 % a srdečne mu blahoželáme!

Druhý v poradísa umiestnil Viliam Herco, III.AM – 49,33 bodov, 80,51 %,

Tretí bol Peter Kubala, IV.AM – 42,67 bodov, 68,97 %.

Dňa 11. novembra 2021 súťažili Juniori

V kategórii Juniori súťažilo spolu 10 500 súťažiacich.
Plný počet bodov dosiahlo 41 z nich, úspešných riešiteľov bolo 1 723 (16,40%).
Priemerný počet získaných bodov je 35,52 (z 80); medián je 34,67.

Na našej škole súťažilo 150 súťažiacich z I.AM (16), I.AN (8), I.AP (17), I.AU (1), I.BM (22), I.BP (18), 1.CP (2), II.AM (11), II.AP (17), II.AU (15), II.BM (2), II.BP (20), II.BU.(1).

Priemerný počet  získaných bodov bol 26,78 (z 80).

Úspešných riešiteľov máme piatich:

Lukáš Maniak, II.AM61,33 bodov, 93,9 %,

Barbora Korbelová ,II.AP – 56 bodov, 89,91 %,

Kristína Sopková, II.AP – 56 bodov, 89,91 %,

Michal Piliar, II.AM – 50,67 bodov, 83,73 %,

Marián Cabadaj, II.AP –  50,67 bodov. 83,73 %.

Srdečne všetkým blahoželáme!