CELONÁRODNÁ KAMPAŇ „DO ŠKOLY NA BICYKLI“

Dňa 28.09.2021, v rámci týždňa mobility, sa naša škola opäť zapojila už do siedmeho ročníka celonárodnej kampane, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod záštitou národného cyklokoordinátora „Do školy na bicykli.“

Úlohou tohto podujatia je zistiť záujem žiakov o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním.

Hlavným cieľom kampane je predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale v neposlednom rade aj zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy žiakov, ako aj podpora rozvoja výstavby a prevádzkovania detských dopravných ihrísk. V kampani, do ktorej sa zapojila aj naša škola, sme z dôvodu pandemickej situácie museli obmedziť počty žiakov z jednotlivých tried na celkový počet 40 účastníkov. Pre spestrenie dňa sme im pripravili aktivity, ktoré pozostávali z teoretickej a praktickej časti.

V teoretickej časti si žiaci overili svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky a v praktickej časti mali možnosť zmerať si svoje sily na pumptrackovej dráhe. Program zameraný na zdravé a ekologické dochádzanie do školy sme zavŕšili peknou bicyklovou turistikou v okolí Vodného diela Žilina.

Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto – Filipovič Lukáš I.CP, Chovanec Erik III.AM (získali rovnaký počet bodov)
  2. miesto – Zemančík Radoslav III.AM
  3. miesto – Herco Viliam III.AM

Po vyhodnotení boli najúspešnejší žiaci odmenení sladkou odmenou.  

Ďakujeme všetkým zúčastneným a pevne veríme, že sa nám podarilo u žiakov upevniť si vzťah k bicyklovaniu.