ŽUPNÁ KALOKAGATIA

Pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej sa  v spolupráci s Odborom školstva a športu a Spojenou školou, Rosinská cesta 4, Žilina konalo dňa 17. 09. 2021 regionálne kolo XIV. ročníka športovo-vedomostnej súťaže pod názvom Župná kalokagatia 2021, ktorej poslaním je spájať krásu tela i ducha. 

Žiaci dostali možnosť využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, dopravy, geografie, ekonomiky, športu, histórie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, turistiky v prepojení s fyzickou námahou a streľbou zo vzduchovky.                                                         

Súťaže sa zúčastnilo 11 stredných škôl, medzi ktorými bola aj naša škola. Podmienkou účasti bolo zostaviť päťčlenné zmiešané družstvo. Našu školu reprezentovali: Vlhová Nina (IV. AP), Píšová Zuzana (IV. AP), Ihnát Richard (IV. AP), Jarotta Adam (IV. AP) a Fúčela Kristián (IV. AP). Preteky pozostávali v behu na 3,5 km v teréne, so 7 kontrolnými stanovišťami, kde museli žiaci okrem spomínaných teoretických vedomostí preukázať aj praktické zručnosti v podobe hodu granátom na cieľ, prehupu na lane a streľby zo vzduchovky, ktorá sa pre naše družstvo stala osudnou a pripravila nás o najviac trestných sekúnd. Ostatné disciplíny zvládli žiaci na výbornú, čo nám však nepomohlo a spomínaná streľba nás na základe  získaných trestných sekúnd poslala na posledné miesto. Jedným z odkazov „KALOKAGATIE“ je však známe heslo: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“ J Preto by som chcela poďakovať menovaným žiakom našej školy za ich bojovnosť a vzornú reprezentáciu.

Víťazným a zároveň postupujúcim tímom do krajského kola sa stalo Gymnázium J. Lettricha v Martine.