Infodeň k projektu „Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou“

Potreba pomoci je v krízových časoch väčšia ako kedykoľvek predtým. Solidarita medzi ľuďmi počas pandémie koronavírusu rastie, keďže si spoločne uvedomujeme, že následky krízy môžeme bezprostredne ovplyvniť našou zodpovednosťou, spolupatričnosťou a ochotou pomáhať si  navzájom.

Školský rok 2021/2022 je venovaný Roku dobrovoľníctva v Žilinskom samosprávnom kraji .

Dňa 21. 09. 2021 sa v priestoroch zasadačky našej školy uskutočnila online konferencia Sekcie pre mládež ŽSK, na ktorej boli prítomní aj naši dobrovoľníkmi z tried II. BP a IV. AP ( Dominik Hurka, Dominik Šurina, Viktória Vôstiková, Zuzana Píšová, Nina Vlhová).

Online konferenciu viedli Mgr. Helena  Macúšová spolu s Ing. Marcelom Rypákom, MSc.

Žilinské dobrovoľnícke centrum zastupovala Mgr. Michaela Ondríková – informovala o projekte „Srdce na dlani,“ ktorého poslaním a zmyslom oceňovania je vyjadriť osobitú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným, všade tam, kde je to potrebné.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii bola zastúpená výkonnou riaditeľskou Mgr. Dominikou Hradiskou, ktorá prítomných oboznámila s „Kvadrantovým modelom“ a „Service learning“ – tréningom zameraným na zážitkové učenie a nácvik mäkkých zručností, ktoré spájajú zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

O svojich projektoch informovala riaditeľka Mgr. Dagmar Janišová zo Základnej školy, Zemianska Olča – v roku 2020 získali ocenenie Angažovaná škola vďaka svojmu projektu „Staničkári.“  Cieľom bolo upraviť zastarané priestory železničnej stanice.

Zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku zo Žiliny sa prihovorila učiteľka – Ing. Eleonóra Boocová – koordinátorka pre dobrovoľníctvo a  informovala o svojich dobrovoľníckych projektoch a „Service learning.“

V závere konferencie nasledovala diskusia s jej jednotlivými členmi.

Mgr. Sikorová Mária a Ing. Martina Čelková