Európsky týždeň mobility

,,Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou‘‘

Európsky týždeň mobility prebieha každoročne v termíne od 16. do 22. septembra.

Hlavné ciele Európskeho týždňa mobility sú upozorňovať na možnosti ekologických druhov dopravy v mestách a podporiť mestá aby sa zameriavali na udržateľnosť mestskej mobility. 22. septembra si pripomíname svetový deň bez áut. Počas tohto dňa je možné v meste Žilina cestovať mestskou hromadnou dopravou bezplatne.  Takýmto spôsobom sa snažíme ľudom ukázať, že sa dá cestovať aj ekologickejšie.

Ekológia je vo svete veľmi preberanou témou. Najviac škodlivých látok sa do ovzdušia dostáva práve prostredníctvom výfukových plynov z dopravy. Doprava prostredníctvom MHD nie je síce taká komfortná ako cestovanie autom, napriek tomu však má mnoho výhod. Pre prírodu je výhodnou alternatívou aj využívanie elektromobilov, ktoré neprinášajú toľkú záťaž pre prostredie.

Dopravné firmy produkujú do ovzdušia veľmi veľa škodlivín. Práve preto je lepšie, keď využívajú železničnú, vodnú alebo leteckú dopravu. Žiaľ, nie je to vždy možné.  V spoločnosti Agat SK, s. r. o., v ktorej praxujú niektorí žiaci našej školy zistili, že to nie je vôbec také jednoduché,  ako sa na prvý pohľad zdá.

Ďakujeme, že sa snažíte žiť v ekologickom duchu.       

Zuzana Píšová, Nina Vlhová, IV. AP