Potvrdenia o návšteve školy

Vážení rodičia, milí žiaci.

Potvrdenie o návšteve školy si máte možnosť vyžiadať aj prostredníctvom svojho EduPage (momentálne s výnimkou I. ročníkov). Návod ako tak spraviť nájdete napríklad aj tu.

Ďalej upozorňujeme, že pre niektoré inštitúcie, ktoré vám nebudú tieto potvrdenia akceptovať (napr. vlakové) si je nutné prísť pre potvrdenie osobne k p. Vrabcovej (A115).