Pomoc deťom s autizmom

Hoci o autizme dnes vieme podstatne viac než pred pár desaťročiami, pre väčšinu verejnosti je toto ochorenie stále zahalené rúškom tajomstva. Na jednej strane ho ľudia spájajú s mentálnou retardáciou, na strane druhej ho stotožňujú s prejavmi zvláštneho „geniálneho“ nadania v oblasti matematiky, hudby, či s výnimočnou pamäťou. 

Autizmus je vývojová porucha osobnosti, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie v oblasti komunikácie zahŕňa  aj  problémy s porozumením  reči druhých a udržiavaním  zmysluplnej konverzácie.

„Autizmus  je súčasťou môjho dieťaťa, nie všetko, čo je. Moje dieťa je oveľa viac ako diagnóza.“  Svet podľa Augusta – Jeden dobrý priateľ  S.L. Coelho

V škole sme spojili  naše sily a vytvorili sme malé darčeky pre žiakov ŠZŠ s MŠ, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto v podobe školských potrieb, farebných papierov, omaľovaniek, či  hier  ako  pexeso, puzzle  a pod.

Naše veľké poďakovanie patrí aj do radov našich partnerov: OKY – HYDRAULIKA, Strečno, JAROTTA TRANS SLOVAKIA, s. r. o., Ivachnová, DOZAM, s. r. o, Žarnovica, SAD  a. s., Žilina, TODOS, s. r. o., Žilina.

Zuzana Píšová, Nina Vlhová, III.AP

Ing. Martina Čelková

Mgr. Mária Sikorová