MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Medzinárodný deň detí, ktorý sa na celom svete oslavuje 1. júna, oslávili žiaci SOŠ dopravnej v Žiline netradične.

Členovia Žiackej školskej rady sa rozhodli žiakom našej školy spríjemniť tento deň a pripravili si pre nich zaujímavý a originálny program, ktorý sa niesol vo virtuálnom duchu. Keďže sa naša škola zameriava najmä na dopravu, aktivity, na ktorých žiaci pracovali, boli zamerané na cestovný ruch. Prvou úlohou bolo pozrieť si náučné video o cestovaní lietadlom, na ktoré nadväzoval súvisiaci kvíz. Kvíz pre žiakov bol pripravený tak, aby sa do neho mohli zapojiť všetky ročníky. V závere programu dostali súťažiaci aj bonusovú aktivitu, v ktorej mali splniť žiaci jednotlivých tried kreatívnu úlohu – vytvoriť zájazd do vybranej destinácie spolu s výhodnými letenkami a ubytovaním. 

Netradičné aktivity mali za úlohu žiakov zabaviť takým spôsobom, aby každý s chuťou plnil úlohy a odniesol si aj nové poznatky.

Na záver bola ocenená najlepšia trieda, ktorou sa stala III. BP s najväčším počtom bodov v kvíze. Ako odmenu si žiaci víťaznej triedy odniesli poukážku, ktorú môžu využiť pri nákupe rôznych dobrôt v našom bufete. Žiackou školskou radou bola vyhodnotená aj trieda s najlepšou ponukou letnej dovolenky. Ňou sa stala trieda II. BP, ktorá bola tiež odmenená sladkosťou;-)

Poďakovanie za prípravu a príjemne strávený deň v škole patrí členom ŽŠR – Rebeke Haluzovej, Radoslavovi Madleňákovi, Šimonovi Mazánovi, Viktórii Vôstikovej a ich pomocníčkam Jessice Majcherovej a Zuzane Vysokej.